Välkommen!

Denna sida är tänkt som en inspirations- och informationskälla för er som gillar ekologiskt, vill laga mat till era barn själva och undvika onödiga tillsatser.

Använd rubrikerna ovan och till vänster för att navigera på sidan.

Denna sida hette tidigare alternativbarnmat.se. Jag uppdaterar sällan denna blogg numera då det finns så många andra bra sidor om ämnet nuförtiden. Utforska gärna alla länkar!

Mer om hemsidan och dess uppkomst här.

Eko

Varför välja ekologiskt?

MILJÖN
I ekologiska lantbruk används inte kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel eller genmodifierade organismer och i livsmedelsförädlingen används framförallt naturliga processer utan syntetiska kemikalier. Detta minskar belastningen på miljön och grundvattnet och gynnar biologisk mångfald.DJUREN
Ekologisk djurhållning utgår ifrån djurens naturliga beteende, de får utevistelse, ekologiskt foder och slakten sker lugnt och värdigt. Kalvarna, kultingarna och lammen får vara kvar länge hos sina mammor. Dessvärre finns ytterligare att önska men väljer man att äta kött är ekologisk märkning att föredra.

HÄLSAN
Ekologiska livsmedel produceras utan kemiska bekämpningsmedel, konstgödsel, onödiga tillsatser och onaturliga tillverkningsmetoder. Ekologiska kor äter mycket klöver och gräs som vissa menar ökar halten av omega-3 i kött och mjölk. Giftrester i konventionella ligger enligt undersökningar dock långt under hälsofarliga gränsvärden och är ingen anledning till oro för den enskilde konsumenten. I första hand är det inte för vår egen hälsa vi bör välja ekologiskt utan för plantagearbetarnas och lantbrukarnas skul. Medellivslängden för en bananarbetare i Niquaragua är 15 år kortare än för resten av befolkningen!

Om man inte har ekonomiska möjligheter eller av andra anledningar inte vill eller kan köpa all mat ekologiskt har Naturskyddsföreningen valt ut de viktigaste varorna att byta till eko: kaffe, bananer, vindruvor (och russin och vin), mejeriprodukter, kött och potatis. Läs mer här.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...